De Molenprijs 2019

De korenmolen De Lelie in Puttershoek dingt in de komende weken tot 1 oktober mee naar de Molenprijs 2019, die de Vereniging De Hollandsche Molen samen met de BankGiro Loterij zoals elk jaar organiseert. De hoofdprijs is een bedrag van € 75.000,-. De Stichting Molens Hoeksche Waard wil proberen deze prijs te winnen om de restauratie van de kelder en de machinekamer van deze molen te kunnen uitvoeren.

Winnaar wordt de molen die erin slaagt de meeste stemmen op zich te verenigen. Stemmen op De Lelie kan door iedereen van 18 jaar en ouder via: www.molenprijs.nl/delelie  Alle verdere bijzonderheden staan in de bijgaande brief.    

Let op!

U krijgt, na het uitbrengen van uw stem, een e-mail toegestuurd door De Vereniging De Hollandsche Molen. Via deze e-mail kunt u uw stem bevestigen! Doet u dat niet, dan is uw stem niet geldig. Let ook op u spam-map als u denkt de e-mail niet te hebben ontvangen. Per e-mailadres kan één stem worden uitgebracht. Hebt u meer e-mailadressen dan kunt u meer stemmen uitbrengen! Hoe meer hoe liever. Onder de stemmers verloot De Hollandsche Molen een cheque van € 450 voor een luxe molenarrangement. Na afloop van de stemming (tot 1 oktober om 12.00 uur) zal op 9 oktober de winnaar bekend worden gemaakt. U ontvangt daar ook een e-mail over. Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze e-mail verder verspreidt in uw eigen netwerk. Immers, hoe meer stemmen, des te groter de kans dat de molen in de Hoeksche Waard gaat winnen.
Het is mogelijk dat dit verzoek u van meerdere kanten bereikt. Beschouw s.v.p. zo’n doublure als een extra blijk van waardering voor uw stem.