Ontwikkelingen Leenheerenpolder

Een planstudie en het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Leenheerenpolder staan gepland voor de tweede helft van 2019. De gemeente wil graag de inwoners bij deze processen  betrekken. Daarom is een klankbordgroep samengesteld met daarin de dorpsvereniging, belangenorganisaties en diverse inwoners.

De klankbordgroep adviseert over de relevante onderdelen van deze gebiedsontwikkeling, zoals de ontsluiting en de aan te leggen infrastructuur.  Royal Haskoning DHV voert een second opinion uit naar de benodigde infrastructuur - een verkeersonderzoek dus. De resultaten hiervan worden in september verwacht. Omdat hierop eerst gewacht moet worden is de eerstvolgende vergadering van de klankbordgroep op 15 oktober aanstaande.