Kritiek op het Tiengemeten fietspad

Onlangs is het Tiengemeten fietspad aangelegd. Het betreft het stuk fietspad tussen de Spuiweg (ter hoogte van de eerste windmolen vanaf Goudswaard) naar Pierhshil langs het Piershilse Bos. De bedoeling is dat er op termijn een pontje vanaf Voorne Putten komt. Het doel is om het Tiengemetenpad uiterlijk in 2021 als geheel op te leveren. Bewoners van het Dijkenoverleg hebben kritiek op de aanleg van dit fietspad.

In een brief aan wethouder Paul Boogaard en de heer Groeneveld (ambtenaar gemeente Hoeksche Waard) vragen zij aandacht voor het vervolg van het aan te leggen traject en geven zij aan dat de reacties niet zo positief zijn. Men wil graag meer bij het te ontwikkelen vervolgtraject betrokken worden. Tevens geeft men aan dat in de nota Fietsplan Hoeksche Waard 2018-2026 het traject Sluisjesdijk – Zwartsluisje – Hogeweg opgenomen is als hoofdfietsroute in het utilitaire fietsnetwerk. Dit is volgens de bewoners op papier een mooi gegeven maar in de praktijk helaas anders. Door de verkeersonveiligheid op dit dijktraject, veroorzaakt door het zware landbouwverkeer en de vele vrachtwagens op het traject tussen de Hogeweg en het Buitenom, stapt de fietser af en kiest voor de auto.