Notulen van de klankbordgroep Leenheerenpolder

De klankbordgroep is drie keer bij elkaar geweest. Hieronder vindt u de linkjes van de notulen van de afgelopen vergaderingen.