Notulen klankbordgroep Leenheerenpolder 22 januari jl.

In deze link vindt u de notulen van de eerste vergadering van de klankbordgroep van de Leenheerenpolder van 22 januari 2019. De klankbordgroep is een adviserend orgaan aan de projectgroep vertegenwoordigd door diverse organisaties en bewoners. Zie voor een compleet overzicht van de organisaties: de notulen.

Inmiddels is er alweer een nieuwe vergadering geweest. Deze notulen mogen pas worden vrijgegeven als ze op de volgende vergadering (16 april a.s.) worden vastgesteld.