Presentatie provinciehuis

Goedenavond dames en heren,

Mijn naam is Wim van Eijk en ben bestuurslid van de dorpsvereniging De Coorndijk uit Goudswaard. Mijn collega Andrea de Graaf en ik zijn de Zuid Hollandse vereniging van kleine kernen dankbaar en vereerd om op deze conferentie in het Provinciehuis ons verhaal te mogen vertellen. Mijn presentatie bestaat uit 2 delen:

  1. Contacten/communicatie oude gemeente Korendijk en nieuwe gemeente Hoekschewaard
  2. Laatste ontwikkelingen in de kop van de Leenheerenpolder aan de Spuimonding Oost en de klankbordgroep Leenheerenpolder.

Allereerst wil ik u in vogelvlucht in gedachten meenemen naar het dorpje Goudswaard.

Goudswaard ligt in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard ligt ingeklemd tussen water, het Haringvliet, het Spui, Oude Maas, Dordse Kil en het Hollands Diep. Goudswaard is een dorpje dat gesticht is in 1439 en in het uiterste westen van de Hoeksche Waard ligt, aanschurend tegen de Korendijkse Slikken, Leenheerengorzenpolder ( sinds vorig jaar door de provincie aangelegd als getijde gebiedje) en het natuureiland Tiengemeten. Goudswaard heeft ongeveer 2000 inwoners. U kent vast wel zo’n dorpje uit uw vakanties, een jachthaventje, 3 kerken, een molen en nog 4 winkels op een winkelpleintje en een bus verbinding naar Oud-Beijerland—Rotterdam.

Goudswaard was voor 1977 een eigen gemeente en na 1977 zijn de dorpen Piershil en Nieuw-Beijerland er bijgekomen. Vanaf 1984 vond de eerste herindeling plaats tot de nieuwe Gemeente Korendijk t/m 2018, welke bestond uit de dorpen Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland , Zuid-Beijerland en buurtschappen Zuid-Zijde en Nieuwendijk.

Communicatie Gemeente vs dorpsvereniging

Halverwege het 2e decennium is de dorpsvereniging De Coorndijk ingesteld door de Gemeente Korendijk. We hebben toen een convenant met de Gemeente afgesloten, wat inhield dat er periodiek 4x per jaar een structureel overleg plaatsvond.

De Gemeente Korendijk mag zeker een goed voorbeeld genoemd worden van hoe zij met de betrokkenheid van de bewoners van Goudswaard zijn omgegaan. Voor het eerst werden we betrokken bij nieuwe projecten waar de gemeente een regiserende rol had, zoals bv de ontwikkeling van de Leenheerenpolder.

Samen met diverse partijen als WNF, NM, Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap, Projectontwikkelaars, Gemeente en grondeigenaren, heeft de dorpsvereniging een grote inbreng gehad en adviserende rol, bij het ontwikkelen van het ontwerp vlekkenplan Leenheerenpolder dmv hoofd en kernvoorwaarden neer te leggen. Hoofdvoorwaarde : goede ontsluiting van de nieuwe wijk. Met dit belangrijke project heeft de dorpsvereniging De Coorndijk de 1e prijs van de ZHVKK in 2017 gewonnen. 

U zult begrijpen dat we op het vinkentouw zitten, om zo snel mogelijk, een nieuw convenant, met de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard af te sluiten gezien de laatste ontwikkelingen van de Leenheerenpolder, waar ik in het 2e gedeelte van mijn presentatie over zal hebben.

Ik heb begrepen van onze huidige regiowethouder dat het e.e.a. over het convenant, in gang is gezet en even af hangt van bestuurlijke afstemming . Misschien kan onze loco en projectwethouder Paul Boogaard welke in het publiek aanwezig is, na deze presentatie tijdens de discussie hier nog iets over zeggen.

Klankbordgroep Leenheerenpolder

De samenstelling van de klankbordgroep is als volgt: Gemeente, NM, WNF, provincie, Havenbedrijf R’dam, Waterschap, Lokale ondernemers, kerkelijke gemeenten, dorpsvereniging De Coorndijk, bewonersorganisatie, verenigingen Goudswaard.

De Klankbordgroep staat onder de projectgroep, welke weer aangestuurd word door de stuurgroep.

De 2e sessie van klankbordgroep zal deze maand plaatsvinden. De projectgroep zal dan de plannen bekend maken en tevens de kaders aangeven waarin de klankkbordgroep kan opereren. Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste spade de grond in gaan begin 2021. Bedoeling is om de 44ha in de kop van Leenheerenpolder te gaan bebouwen, met 100 woningen 40 recreatie en 60 permanente woningen plus nog ruimte voor natuur en een waterplas.

Vragen aan het forumpanel

  1. Tools voor de dorpsvereniging om met andere semi overheden structureel te kunnen overleggen.( Waterschap) Zoals U weet is het waterschap Hollandse Delta een logge organisatie waar absoluut geen communicatie met bewoners en /of gemeenten mogelijk is. Heeft in onze regio te veel steken laten vallen . Zal hier verder niet over uitwijden, maar de feiten zullen bekend zijn.
  2. Tools voor de dorpsvereniging aangaande opgelegde projecten van buiten. Sommige processen van deze projecten zijn niet altijd goed verlopen. ( Molenpark Piershil-Nieuw-Beijerland), Zonnegaarde Goudswaard
  3. Tools voor de dorpsvereniging om in een klankbordgroep, een zwaarwegend advies te kunnen geven aan project en stuurgroepen