Verwijderen plantenbakken Nieuwstraat

De gemeente gaat de drie plantenbakken aan de Nieuwstraat binnenkort verwijderen. Deze bakken voldoen niet meer aan de veiligheidseisen die men aan verkeersremmers stelt. De bakken zullen vervangen worden door prefab verkeersremmers zoals ze ook op andere plekken worden toegepast(zie de bijgevoegde foto). De bakken zullen afgevoerd worden in week 7/8.