Bestemmingsplan Kernen Korendijk 2018

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Kernen Korendijk 2018

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 december 2018 het bestemmingsplan ‘Kernen Korendijk 2018’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestemmingsplan Kernen, het bestemmingsplan Nieuw-Beijerland en de bestemmingsplannen voor de uitbreidingen. Deze plannen worden samengevoegd en vervangen door één nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is bedoeld om de bestaande regels en verbeelding (voorheen plankaart) van de verschillende bestemmingsplannen op elkaar af te stemmen en te uniformeren en de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving op te nemen.

Inzien

Het bestemmingsplan ‘Kernen Korendijk 2018’ als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPKernenKDK2018-VG01, bestaande uit een toelichting met daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart) is gedurende de periode van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. en deze link.

Het bestemmingsplan is desgewenst in te zien bij Heemzicht aan de Voorstraat 26 in Piershil.