Doelstellingen

Doelstelling

De vereniging heeft als doel: een positieve bijdrage te leveren aan het algemeen belang en de leefbaarheid in de woonkern Goudswaard, inclusief buitengebied, te verbeteren. Ook heeft de vereniging als doel om de communicatie met de gemeente Korendijk te verbeteren. Dit doen we voor alle inwoners van de kern.

Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit inwoners vanuit de kern Goudswaard en het buitengebied. Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden van dorpsvereniging 'De Coorndijk'.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit, een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Logo

Het logo van "De Coorndijk" is het oude wapen van de voormalige gemeente Goudswaard. De blazoenering van het wapen van Goudswaard luide als volgt:
"Van lazuur beladen met een pal van zilver." De heraldische kleuren zijn lazuur (blauw) en zilver (wit). Op het wapen is een markiezenkroon geplaatst.