Het bestuur

Dagelijks bestuur

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/bas.png

Bas Schelling is de voorzitter en houd zich naast het voorzitterschap bezig met voorzieningen zoals o.a. (Bibliotheek/PSZ/Huisarts/Prikpost/Fysiotherapeut/Scholen enz.) Naast de voorzieningen zit Bas ook nog in de projectgroep geschiedenis van Goudswaard en houd hij zich bezig met de Polderpraat.

Naast haar functie als secretaris, is Tonny Roodbol ook het contact adres voor de redactie van de polderpraat die T. Roodbol (secretaris)4 keer per jaar verschijnt.

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/tonny.png

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/vacature.png

Het penningmeesterschap wordt voorlopig overgenomen door Tonny Roodbol. Het is lange tijd gedaan door Beel van der Wagt.

Andrea de Graaf houdt zich samen met Wim van Eijk, Ronald Huis, Henk Melissant en Leonard de Vries bezig met groenbeheer, recreatie, planologische ontwikkeling, dorpsaanzicht en verkeer.

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/beel.png

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/beel.png

Wim van Eijk houdt zich samen met Andrea de Graaf, Ronald Huis, Henk Melissant, Hanneke Niemantsverdriet en Leonard de Vries bezig met groenbeheer, recreatie, planologische ontwikkeling, dorpsaanzicht en verkeer.

Ronald Huis houdt zich samen met Wim van Eijk, Ronald Huis, Henk Melissant en Leonard de Vries bezig met groenbeheer, recreatie, planologische ontwikkeling, dorpsaanzicht en verkeer.

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/ronald.png

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/johan.png

Johan Louwen houdt zich samen met Tonny Roodbol en Leen Voorwinden bezig met wonen, vluchtelingen en zorg.

Henk Melissan houdt zich samen met Wim van Eijk, Ronald Huis, Henk Melissant en Leonard de Vries bezig met groenbeheer, recreatie, planologische ontwikkeling, dorpsaanzicht en verkeer.

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/ronald.png

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/beel.png

Leen Voorwinden houdt zich bezig met wonen, vluchtelingen en zorg. Daarnaast is Leen ook actief in de redactie van de Polderpraat.

Leonard de Vrieshoudt zich samen met Wim van Eijk, Andrea de Graaf, Ronald Huis en Henk Melissant bezig groenbeheer, recreatie, planologische ontwikkeling, dorpsaanzicht en verkeer.

https://www.computational.nl/resources/newsimages/bestuur/ronald.png