Algemene Ledenvergadering

Datum: 19 april 2023

Tijdstip: 20:00 uur

Locatie: Rehoboth (Koningin Julianastraat 27, Goudswaard)

Op woensdag 19 april willen wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering houden. Wij hopen u allen te mogen ontvangen in verenigingsgebouw Rehoboth. Vanaf 19:30 is de inloop en

Deze avond heeft als thema ‘Samen met en voor elkaar’.

Vanaf 20:00 zullen wij starten met het officiële gedeelte van de vergadering. Hier informeren wij u in een samengevatte versie over het afgelopen jaar. Zo hopen wij u inzage te geven over de besproken onderwerpen, ondernomen acties, succesvolle evenementen, de financiële situatie van de vereniging en de lopende zaken waar een intensievere inzet voor nodig is.

Rond 21:00, na het officiële gedeelte, willen wij u graag laten zien hoe wij te werk gaan als subcommissies, binnen de vereniging:

Wij zijn benieuwd naar uw vragen, inbreng, ideeën en informatie, want we doen het ‘Samen met en voor elkaar’.

Tussendoor is er voldoende gelegenheid om met elkaar te spreken en te horen wat u bezig houdt.

Wij kijken uit naar uw komst.

U bent allen van harte welkom, aanmelden is niet nodig.