Notulen bestuursvergadering 7 november 2022

De notulen van 7 november zijn hier te downloaden.