Bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest

Eerder informeerde de gemeente de burgers over het rapport dat APPM opleverde over de verkeersstructuur in het zuidwesten van de Hoeksche Waard. De gemeente wil de zomermaanden gebruiken voor het verder uitwerken van de door APPM voorgestelde verkeersstructuur. Denk daarbij aan het maken van verkeerskundige schetsontwerpen en het inschatten van de aanleg- en verwervingskosten.

Het rapport en de meest gestelde vragen over het rapport kunt u vinden op de website van de gemeente onder het kopje 'Documenten'.

Inloopavond: 23 augustus
Na de zomervakantie organiseert de gemeente een inloopavond voor de betrokken inwoners en andere betrokkenen. U kunt dan reageren op de ontwerpen en de verkeersmaatregelen die de gemeente voorstelt. De inloopavond is in Verenigingsgebouw Rehoboth, Koningin Julianastraat 27 in Goudswaard en duurt van 18.30 uur tot 20.30 uur. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt.
 
Daarnaast geeft de gemeente iedereen de mogelijkheid om op de ontwerpen en de maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. Dit wordt eind augustus op bovenstaande website geplaatst.Verdere informatie komt ook via de nieuwsbrief en het Kompas.
 
Voorkeurstracé bekend eind 2022
De maanden september en oktober worden gebruikt om alle reacties te verzamelen en alle ontwerpen definitief te maken. In oktober leggen wordt dit voorgelegd aan de colleges van burgemeester & wethouders en dijkgraaf & heemraden. In de maanden november en december nemen de gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van het waterschap een besluit over de voorkeurstracés en het pakket aan verkeersmaatregelen. In 1 van de volgende nieuwsbrieven wordt u verder geïnformeerd de exacte vergaderdata en de mogelijkheden tot inspraak.