notulen bestuursvergadering 4 april 2022

Met o.a

De notulen zijn hier te downloaden.