In memoriam: Willem Jan van Eijk

En wederom moesten wij afscheid nemen van één onzer bestuursleden van de Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’. Nadat recentelijk onze Penningmeester Beel v.d. Wagt plotseling kwam te overlijden trof ditzelfde lot nu ook ons zeer gewaardeerde en actieve bestuurslid Wim van Eijk. Hoe onverwacht kunnen dergelijke gebeurtenissen toch allemaal gaan en dat nog niet eens aan corona.

Wim was van meet af aan altijd een betrokken en bevlogen persoonlijkheid in ons team die zeer actief was om de belangen van onze dorpsbewoners te behartigen. Samen gaven wij ook presentaties bij de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVVKK), deden wij ook beroepsprocedures bij het Waterschap i.v.m. het afsluiten van de Spuiweg, maakten wij ons ook vele malen sterk voor de aanleg van een veilig fietspad tussen Piershil en Goudswaard en Wim maakte, als vertegenwoordiger van onze Dorpsvereniging, ook menige vergadering mee in onze zogenoemde ‘Klankbordgroep Leenheerenpolder’. Hierin was Wim in het bijzonder toegespitst op een deugdelijke ontsluiting via nieuwe de aan- en afvoerwegen rondom Goudswaard. Wim was relatief nog een jonge vent van 68 jaar en is helaas niet oud mogen worden. De laatste tijden was hij herstellende van een hartklep operatie en dan opeens dat onverwachte bericht. Een enorme schok voor ons allen maar natuurlijk nog eens te meer voor zijn naaste familie, vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hun ontzettend veel sterkte bij dit grote en dierbare verlies en de kracht om dit gemis te dragen en weer verder te kunnen gaan. U begrijpt dat ook onze Dorpsvereniging zich zwaar aangeslagen voelt na het verlies op zo’n korte termijn van twee onzer bestuursleden en steunpilaren. Wij zullen hem eveneens herinneren als een bevlogen man die altijd klaar stond om zijn krachten en creativiteit in te zetten voor de inwoners van ons dorpje Goudswaard, maar we missen ze zeer.