Notulen klankbordgroep Leenheerenpolder 15 oktober

De klankbordgroep vergadert rustig door. In deze notulen gaat het vooral over de ontsluiting waarin een second opinion wordt gegeven door bureau Royal Haskoning. Verder ook over het stikstofbeleid en of dit de Leenheerenpolder gaat raken.

Download hier de notulen in pdf-formaat.