Notulen klankbordgroep Leenheerenpolder

Inmiddels is de klankbordgroep van de Leenheerenpolder weer bij elkaar geweest. U kunt hier de notulen van de vergadering van 2 juli downloaden. De eerstvolgende vergadering is 3 december en pas daarna mogen ook de notulen van 15 oktober worden vrijgegeven.

Het punt wat voor de klankbordgroep het belangrijkste is, is het inmiddels gehouden second-opinion verkeersonderzoek.