Polderpraat 38

Middels de Polderpraat wordt periodiek geïnformeerd over onder andere de stand van zaken over diverse relevante onderwerpen en ontwikkeling. De Polderpraat verschijnt in een oplage van circa 800 stuks en wordt verspreid in Goudswaard en omgeving. De Polderpraat heeft tot doel de leefbaarheid en de saamhorigheid in Goudswaard te verhogen.

Polderpraat 38 met o.a. het feestje van de Tennisvereniging, de gehouden Rommelmarkt, het gesloopte Dorpshuis en het snoepwinkeltje:

Polderpraat 38 downloaden

Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. De redactie behoudt zich het recht voor alles wat daarmee strijdig is niet te plaatsen of aan te passen.